Hieronder is het resultaat van uw stemwijzer te vinden. De precentages geven aan hoveel procent van de vragen de partijen het zelfde als u beantwoorde. Als u verder naar onder scrolled kunt u van elke partij uitleg bij de beantwoording lezen door op de knopjes onder de partij naam te klikken.


Omdat wij vinden dat een stop op het lozen van GenX op de agenda moet staan bij alle lokale politieke partijen hebben wij deze stemwijzer gemaakt, zodat de kiezer zicht heeft op hoe de verschillende partijen tegen de GenX-problematiek aankijken.


1. Bezorgde omwonende die afgewezen zijn voor een PFOA bloedonderzoek vergoeding moeten deze alsnog krijgen.


2. De gemeente moet het aanschaffen van een omgekeerde osmose filter voor thuisgebruik subsidiëren.


3. De gevolgen van de chemische industrie zijn de prijs de wij betalen voor vooruitgang en welvaart, dat is nu eenmaal zo.


4. De gemeente kan niks doen tegen het lozen, want de bevoegdheid ligt bij de provincie en Den-Haag.


5. De gemeenteraad moet zorgen dat Chemours voor de kosten van de bloedtesten opdraaien.


6. Er is weinig bekend over de gezondheidseffecten van langdurig met Genx vervuild water drinken. De gemeente moet de bewoners voorlichten.


7. De gemeente moet meer druk uitoefenen op de provincie om het lozen te stoppen en desnoods een gerechtelijke procedure tegen de Provinciale Staten starten.


8. Het RIVM stelt dat GenX in de huidige concentraties op de korte termijn waarschijnlijk geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Dus Chemours doet niks verkeerd.


9. Chemours/Dupont moet weg uit Dordrecht


10. De hoogte en aanwezigheid van stoffen als Genx in het water en de lucht in de omgeving van de fabriek moeten actief gemonitord worden.


  Bedankt voor het invullen, Druk op "Resultaat" voor de uitslag.