Wat is GenX?

GenX is een gif dat zeer waarschijnlijk het hormoonsysteem in het lichaam verstoord. Dit gif is in ons drinkwater aangetroffen. GenX wordt sinds 2012 in de rivier de Merwede geloosd door de chemiebedrijven Chemours en Dupont. Deze hormoonverstoorders worden gelinkt aan verschillende ziektes zoals onvruchtbaarheid, diabetes, overgewicht, ADHD en kanker.

Chemours en Dupont hebben momenteel een vergunning om deze stof te lozen in de rivier en de lucht; ondanks het feit dat bij verschillende dierproeven ziektes als kanker, tumoren en aandoeningen aan de nieren, lever en schildklier zijn aangetroffen. GenX is niet de enige giftige stof die door Chemours en Dupont geloosd wordt. Er is dan ook sprake van een chemische cocktail van verschillende PFC’s. De gevolgen voor de gezondheid zijn nog onbekend.

S

GenX is een stof die door Chemours en Dupont is ontwikkeld als vervanging van PFOA, ook wel C8 genoemd. C8 veroorzaakt nierkanker, zaadbalkanker en dikke darmontsteking. In februari 2017 heeft Dupont 670 miljoen dollar moeten uitbetalen aan omwonenden van de fabriek die tientallen jaren C8 in hun drinkwatervoorziening loosde. Dit was de grootste collectieve rechtszaak in de Amerikaanse geschiedenis.

GenX behoort tot de zelfde PFC familie als C8, maar momenteel wordt er verondersteld dat GenX minder giftig is maar er zijn niet genoeg onderzoeken gedaan om deze theorie te onderbouwen.

GenX wordt gebruikt in de productie van gemaksproducten zoals anti-aanbakpannen, waterafstotende kleding, vlek-bestendige vloerbedekking en brandvertragende middelen.